CARAMBA, (figurinista teatrale)


I colloqui di Metternich. (A. 2, n. 17, 1923)

Revisione liberale: Von Humanität durch Nationalität. (A. 2, n. 34, 1923)