VILLAMARZANA


Matteotti amministratore. (A. 4, n. 25, 1925)